Sepet

Yasaklı Ürünler

Satış KoşullarıSatıcı, www.vet-bazaar.com ilanlarında sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Satıcı, www.vet-bazaar.com’da kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-1’de yer alan "Yasaklı Ürünler Listesi"nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı’nın EK-1’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı www.vet-bazaar.com’a yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.
Satıcı, Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşmenin hükümlerine, Web Sitesinde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
Satıcı, www.vet-bazaar.com’a önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, www.vet-bazaar.com’a veya Alıcılar’a spam veya zincirleme e-posta gönderilmeyecektir.
Satıcı, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı, sql injection, ransomware vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla www.vet-bazaar.com tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Websitesi’ndeki profiline robot, bot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini ve sanal cihazlar veya sanal internet bağlantıları aracılığıyla girmeyeceğini kabul eder.
Satıcı, Alıcılar’la Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu,www.vet-bazaar.com’un işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, www.vet-bazaar.com ’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılacaktır.
Satıcı, www.vet-bazaar.com aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uyulmaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirecek mahiyette olması sebebiyle, Satıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.
Satıcı, www.vet-bazaar.com ‘u aradan çıkartmak suretiyle alıcı ile kendi arasında anlaşma yapmak suretiyle satış işlemi yaptıgında dogabilecek her türlü sorunardan www.vet-bazaar.com sorumlu tutulamaz. Bunun www.vet-bazaar.com tarafından tespit edilmesi halinde satıcının üyeliğine son verme hakkı www.vet-bazaar.com insiyatifinde oldugunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listeleme ile ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmak ile mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. www.vet-bazaar.com tarafından Satıcı’nın herhangi bir ürün veya hizmet hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, www.vet-bazaar.com ilgili ürün veya hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.
Satıcı, faaliyetlerini iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, www.vet-bazaar.com’un iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda www.vet-bazaar.com’un kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
Satıcı, vet-bazaar.com markası başta olmak üzere www.vet-bazaar.com’un ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya www.vet-bazaar.com ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.


EK-1
Yasaklı Ürünler Listesi
1. Airbag ve ekipmanları
2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
3. Alkollü içecekler
4. Askeri teçhizat
5. Ateşli silahlar ve bıçaklar
6. Canlı hayvan
7. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
8. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
9. Dinleme cihazları
10. Emniyet kemeri adaptörü
11. Hisse senedi, tahvil, bono
12. İnsan ve diğer canlı organları
13. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
14. Kişilik hakları
15. Kopya ve bandrolsüz ürünler
16. Kültür ve tabiat varlıkları
17. Maymuncuk ve kilit açıcılar
18. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
19. Pornografik içerikli malzemeler
20. Promosyon ürünleri
21. Radar dedektörleri
22. Reçeteli ilaçlar, lensler
23. Resmi kıyafetler ve üniformalar
24. Sahte veya replika ürünler
25. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları
26. Şans oyunları biletleri
27. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
28. Telif hakkını haiz ürünler
29. Telsiz ve komünikasyon cihazları
30. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
31. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar
32. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
33. Uyuşturucu maddeler
34. Ürün özelliği taşımayan satışlar
38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler
41. Yasaklı hayvan türleri
42. Yasaklı yayınlar
Vet-Bazaar, yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.
Yukarıda belirtilen yasaklı listesindeki ürünlerin www.vet-bazaar.com üzerinden listelenmesi, satışa çıkarılması olası satış işlemlerinden doğacak tüm sorumluluk satıcıya aittir. Satıcı bu durumda doğacak tüm hukuksal ve cazai sorumluluğu üstlendiğini kabul beyan ve taahüt eder.
Yukarıda sayılan sanal mağaza açılışı ve üyelik için gerekli belgeler, üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik, kişisel verilerin kullanım koşullarını içeren her sayfası kaşeli ve imzalı belgeler anlaşmalı ARAS KARGO ile 2124954550842 kodu kullanılarak dosya formatında olduğu belirtilerek, DİGİVET YAZILIM BİLİŞİM TİCARET LTD.ŞTİ. BAHÇELERİÇİ MAH. GARİPLER SOK. UYSAL APT. NO:2B. adresine kargolanacaktır. Kargo ücreti göndericiye ait olup, alıcı ödemeli gönderiler kabul edilmeyecektir.
                                   0535 500 1915                                www.vet-bazaar.com